Súbory na stiahnutie

Príručky pre používateľov

XC70 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého

XC100 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého

XC100D – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého

SF340 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého s výstupom relé

HF500 – hlásič úniku plynu s výstupom relé

eZsense – prenosný prístroj na detekciu úniku plynu

XH100 - tepelné alarmy

XS100 - optický dymový alarm

XS100T - optický tepelný dymový alarm

XW100 - RF module

H450EN – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého (starší produkt)

SF450N – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého (starší produkt)

C8600 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého (starší produkt)

Technické dokumentácie

XC70 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého

XC100 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého

XC100D – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého

SF340 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého s výstupom relé (anglický jazyk)

HF500 – hlásič úniku plynu s výstupom relé

eZsense – prenosný prístroj na detekciu úniku plynu (anglický jazyk)

XH100 - tepelné alarmy

XS100 - optický dymový alarm

XS100T - optický tepelný dymový alarm

Certifikáty

Certifikáty vydal oficiálne registrovaný certifikačný úrad Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie nezávisle od spoločnosti Honeywell.

Vydaním certifikátu sa potvrdzuje, že daný produkt spĺňa požiadavky stanovené príslušnou európskou normou. Boli vykonané PRESKÚMANIA a SKÚŠKY, ktorými sa overuje, či produkt spĺňa prísne požiadavky. Certifikát sa vydáva len pod podmienkou, že produkt splnil VŠETKY požiadavky stanovené danou normou.

XC70 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého

Séria X a produkt H450EN – certifikát

XC70 – technická dokumentácia o kalibrácii 1 ST

XC70 – technická dokumentácia o kalibrácii 2 SzT

Séria X – vyhlásenie dodávateľa

XC100 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého

Séria X a produkt H450EN – certifikát

XC100 – technická dokumentácia o kalibrácii 1 ST

XC100 – technická dokumentácia o kalibrácii 2 SzT

Séria X – vyhlásenie dodávateľa

XC100D – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého

Séria X a produkt H450EN – certifikát

XC100D – technická dokumentácia o kalibrácii 1 ST

XC100D – technická dokumentácia o kalibrácii 2 SzT

XC100D – technická dokumentácia o kalibrácii 3 Presnosť displeja ST

Séria X – vyhlásenie dodávateľa

HF500 – hlásič úniku plynu s výstupom relé

HF500 – certifikát

eZsense – prenosný prístroj na detekciu úniku plynu

eZsense – správa o skúške

eZsense – vyhlásenie dodávateľa  

XH100 - tepelné alarmy

XH100 – tepelné alarmy - certifikát

XH100 – tepelné alarmy - BSI Kitemark certifikát

XS100 - optický dymový alarm

XS100 – optický dymový alarm - certifikát

XS100 – optický dymový alarm - BSI Kitemark certifikát

XS100T - optický dymový alarm

XS100T – optický dymový alarm - certifikát

XS100T – optický dymový alarm - BSI Kitemark certifikát

H450EN – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého (starší produkt)

Séria X a produkt H450EN – certifikát

H450EN – technická dokumentácia o kalibrácii

H450EN – vyhlásenie dodávateľa  

SF450N – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého (starší produkt)

SF450EN – certifikát

SF450EN – vyhlásenie dodávateľa

C8600 – hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého (starší produkt)

C8600 – vyhlásenie dodávateľa