Riziká súvisiace s dymom

Dym je aerosól, ktorý tvoria mnohé pevné/tekuté čiastočky a plyny prenášané vzduchom. Pri typickom domácom požiari sa vytvárajú stovky chemikálií v závislosti od teploty, spaľovaných materiálov a dostupnosti kyslíka.

Dym poškodzuje organizmus mnohými spôsobmi. Teplom, otravou toxínmi a podráždením pľúc spôsobeným oxidom uhoľnatým (ktorý sa uvoľňuje vtedy, keď nie je dostatok kyslíka na vytvorenie oxidu uhličitého) a inými zlúčeninami ako napríklad kyanovodík a fosgén. Oxid uhoľnatý (jeden z hlavných produktov spaľovania) spôsobuje udusenie.

Vdychovanie dymu má okamžité negatívne účinky, dráždi oči, nos a hrdlo a spôsobuje nekontrolovateľný kašeľ a nevoľnosť. Vdychovanie dymu môže spôsobiť smrť už za niekoľko minút a tiež rýchlo zahmlieva videnie, čo spôsobuje dezorientáciu, ktorá môže zabrániť bezpečnému úniku. Obeť môže veľmi rýchlo upadnúť do bezvedomia, čo vedie k rýchlemu úmrtiu. Dlhodobé vdychovanie dymu a splodín spaľovania môže zapríčiniť život ohrozujúce poškodenia dýchacej a nervovej sústavy.

Komu hrozí riziko vdychovania dymu?

Akákoľvek osoba alebo zviera v domácnosti sú ohrozené

Ohrozená je akákoľvek osoba alebo zviera - najmä v noci, kedy všetci spia a necítia dym. Deti a zvieratá podliehajú jeho toxickým/dusivým účinkom rýchlejšie kvôli ich vzrastu. Deti sú  počas požiaru mimoriadne ohrozené, pretože často reagujú na jeho riziká pomalšie ako dospelí.

Ako sa tvorí dym počas domáceho požiaru?

Pri mnohých požiaroch vzniká veľké množstvo dymu, ktorý sa za pár minút rýchlo rozšíri. Poškodené elektronické zariadenia a nefunkčné spotrebiče spôsobujú 50% požiarov v domácnosti. Ďalšími hlavnými zdrojmi vzplanutia sú požiare súvisiace s varením (najmä vtedy, keď ostane varené jedlo bez dozoru), sviečky, cigarety/cigary a preťažené elektrické prípojky. 11% domácich požiarov spôsobujú deti.