Nebezpečenstvá – plyn

Zemný plyn a skvapalnený plyn – známy aj ako propán-bután (PB), je uskladnený v nádobách alebo špeciálnych valcoch, je jedným z najbezpečnejších zdrojov energie, avšak pri úniku v interiéroch môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre osoby (byty, domy, rekreačné domy alebo karavány).

Ak plyn uniká bez povšimnutia, aj po zapnutí svetiel sa môže vznietiť a vyvolať výbuch.

Únik plynu môže mať niekoľko príčin

Ako sa môžete chrániť?

Ak ste opatrný, môžete predísť väčšine uvedených príčin úniku plynu. Napriek tomu môže dôjsť k nehodám, napríklad ak máte nádchu, ak prudký vietor vyradí kontrolný plameň alebo dôjde k fyzickej poruche spotrebiča.

Spoločnosť Honeywell vyvinula hlásič plynu HF500, aby ste dokázali včas zaznamenať nebezpečenstvo úniku plynu. Tento produkt je celkovým riešením detekcie zemného plynu alebo úniku PB.

Hlásič plynu HF500 bol pôvodne skonštruovaný a vyvinutý pre profesionálov, ktorí vyšetrujú únik horľavého plynu. Je ideálnym riešením pre byty, rodinné domy alebo školy, nemocnice alebo iné inštitúcie.

Môže únik plynu zasiahnuť aj váš domov?

Únik plynu môže zasiahnuť kohokoľvek:

Schopnosť rozoznať únik horľavého plynu sa teda týka každého majiteľa nehnuteľnosti, bytového odborníka, riaditeľa inštitúcie alebo majiteľa kempingového zariadenia.

Prejsť na prístroje na detekciu úniku plynu