Som ohrozený?

Áno, aj vy môžete byť ohrozený. Podľa štatistík zomrie ročne na Slovensku až 150 ľudí po otrave oxidom uhoľnatým. Je ťažké určiť počet prípadov ľahkej otravy. Je však pravdepodobné, že veľké percento ľudí už trpelo na ľahkú otravu oxidom uhoľnatým.

Ktoré zariadenia vo vašej domácnosti môžu spôsobiť otravu?

 • ohrievač vody
 • komíny
 • pece spaľujúce plyn, uhlie alebo drevo
 • kotly alebo iné vyhrievacie zariadenia
 • výfukové plyny v garáži
 • prenosné variče alebo rúry na pečenie v stiesnených priestoroch
 • prenosné plynové alebo olejové vyhrievacie telesá
 • kuchynské platne

Aké sú príznaky otravy oxidom uhoľnatým?

Pozrite si toto video, ktoré vám pomôže rozpoznať príznaky otravy oxidom uhoľnatým.

Hromadenie oxidu uhoľnatého v tele človeka môže spôsobiť otravu a následnú smrť, avšak z dlhodobého hľadiska telo dokáže znášať malé množstvá oxidu uhoľnatého. Hlásiče prítomnosti oxidu uhoľnatého preto upozornia používateľa na riziko hromadenia tohto plynu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené účinky otravy oxidom uhoľnatým:

Koncentrácia oxidu uhoľnatého*

Účinok na telo človeka

200 ppm

bolesti hlavy po 2 – 3 hodinách vystavenia

400 ppm

bolesti hlavy, nevoľnosť a nutkanie na vracanie po 1 – 2 hodinách

800 ppm

bolesti hlavy a nevoľnosť po 45 minútach

1600 ppm

strata vedomia po 20 minútach, smrť po 2 hodinách

3200 ppm

strata vedomia po 5 – 10 minútach, smrť po 30 minútach

6400 ppm

strata vedomia po 1 – 2 minútach, smrť po 10 – 15 minútach

12800 ppm

smrť po 1 – 3 minútach

 

*Koncentrácia oxidu uhoľnatého sa zvyčajne určuje v jednotkách ppm, teda z angl. parts per million (počet dielov z milióna). 50 ppm teda znamená 50 molekúl oxidu uhoľnatého v jednom milióne molekúl vzduchu.

Aké sú varovné signály otravy oxidom uhoľnatým?

Nasledujúce signály môžu byť varovaním pred nebezpečným hromadením oxidu uhoľnatého alebo pred otravou oxidom uhoľnatým:

Príznaky podobné príznakom chrípky bez vysokej teploty.

Aké sú ďalšie varovné signály?

 • U domácich zvierat (psy, mačky, morčatá atď.) sa vyskytujú nevysvetliteľné príznaky alebo náhle uhynutie.
 • U iných členov rodiny sa prejavujú rovnaké príznaky v rovnakom čase.
 • Príznaky (bolesť hlavy, závraty) rýchlo pominú, keď opustíte dom, no znovu sa objavia, keď sa vrátite.
 • Príznaky sa objavujú sezónne, napríklad počas vykurovacej sezóny.

Prúdenie veľkých množstiev oxidu uhoľnatého ako výsledok poruchy najmä plynových spotrebičov alebo v dôsledku iných skutočností sa neprejavuje podobnými signálmi. V takýchto situáciách vás a vašu rodinu môže ochrániť len spoľahlivý hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého.

Aké ochranné opatrenia by ste mali vykonať?

Tri najdôležitejšie kroky pre ochranu vás a vašej rodiny pred otravou toxickým CO:

 1. Nainštalujte hlásič prítomnosti CO Honeywell!
 2. Zabezpečte pravidelný servis a pravidelnú údržbu vášho plynového alebo vykurovacieho zariadenia!
 3. Spoznajte a naučte sa rozpoznávať signály a príznaky otravy!

Podrobné informácie o ochrane pred otravou oxidom uhoľnatým

Ak sa s hlásičom prítomnosti oxidu uhoľnatého zaobchádza správne a ak bol nainštalovaný správne a na správnom mieste, bude vás informovať o prítomnosti oxidu uhoľnatého skôr, ako spôsobí zdravotné problémy.

Pravidelnou údržbou zariadení môžete minimalizovať riziko otravy toxickým oxidom uhoľnatým, ktorej príčinou môže byť chybná prevádzka týchto zariadení. Existuje niekoľko prípadov, keď mimoriadne veľké množstvo nečistôt a usadenín uhlíka vo výmenníku tepla plynového kotla zablokovalo priechod odpadového plynu do komína, čo spôsobilo spätný chod tohto plynu pod úroveň výmenníka tepla a jeho prienik do ovzdušia v domácnosti.

Ak poznáte signály prítomnosti oxidu uhoľnatého a možnej otravy, môžete požiadať odborníkov o preskúmanie vašich spotrebičov už v počiatočnom štádiu a o vykonanie potrebných opráv. Tak môžete predísť otrave oxidom uhoľnatého.

Chcete sa dozvedieť viac o prevencii?

Buďte o krok pred oxidom uhoľnatým a navštívte našu stránku na portáli Facebook, kde nájdete viac informácií.