Séria X – XC70, XC100, XC100D

Batériové hlásiče prítomnosti oxidu uhoľnatého

SF340

Hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého pripojený na elektrickú sieť

H450EN (starší produkt)

Batériové hlásiče prítomnosti oxidu uhoľnatého

SF450 (starší produkt)

Batériové hlásiče prítomnosti oxidu uhoľnatého

C8600A1000 (starší produkt)

Batériové hlásiče prítomnosti oxidu uhoľnatého