Pre  maximálnu bezpečnosť vám odporúčame, aby ste  hlásiče nakupovali u našich odborných partnerov a požiadali ich o pomoc s montážou. Správne umiestnenie a správna montáž sú kľúčovými faktormi pri prevencii vzniku nehôd. Naši spoľahliví a zaškolení partneri vám poskytnú odpoveď na všetky otázky týkajúce sa produktov. Naši partneri vám poskytnú pomoc pri montáži hlásičov a ich uvedení do prevádzky, ako aj pri plánovaní pravidelných kontrol týchto produktov.

Dobrovoľné organizácie protipožiarnej ochrany

Viac informácií vám poskytne miestny a/alebo dobrovoľný hasičský zbor vo vašej obci.

Kominárske spoločnosti

Viac informácií vám poskytne miestna kominárska spoločnosť.

Kalibračné laboratóriá

Akreditované kalibračné laboratórium STIEBER Levegőtisztaság-védelmi Bt. overuje komerčné, cenovo dostupné hlásiče prítomnosti oxidu uhoľnatého a vyhodnocuje protokoly udalostí produktov XC70, XC100 a XC100D. Adresa: 1181 Budapešť Nyerges u. 6 web: stieber.hu