Vzdelávacia kampaň spoločnosti Honeywell Domy v ohrození CO (Carbon Monoxide Houses Campaign)

Vzdelávacia kampaň spoločnosti Honeywell Domy v ohrození CO je zameraná na ľudí starších ako 25 rokov žijúcich v bytoch a domoch, v ktorých sa používa na vykurovanie drevo, drevené uhlie, uhlie, vykurovací olej, zemný plyn, propán, bután alebo benzín. Cieľom je zvýšiť povedomie o tom, čo je oxid uhoľnatý, ako môže vzniknúť, ako sa dá otrave predísť a ako postupovať pri identifikácii prvých príznakov otravy. Kampaň má európsky rozsah. V roku 2015 prebiehala súčasne na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Vo všetkých týchto krajinách sa uskutočnil sociálny prieskum, ktorý ukázal nejasné povedomie o nebezpečenstve oxidu uhoľnatého. Nepodceňujme riziko otravy oxidom uhoľnatým!

Hlavné výsledky prieskumu o nebezpečenstve otravy CO na Slovensku

Fakty o oxide uhoľnatom – Carbon Monoxide Houses

Výstava poľskej fotografky Lidia Popiel