Kam by sa mal prístroj na detekciu CO inštalovať?

V ideálnom prípade by hlásiče mali byť nainštalované v každej miestnosti s výhrevným zariadením. V zásade odporúčame nainštalovať prístroj na detekciu do spálne a miestností, v ktorých sa zdržiavate najčastejšie. Je veľmi dôležité, kam prístroj umiestnite. Dodržiavajte preto pokyny v príručke pre používateľov.

Hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého vám poskytne ochranu len vtedy, ak bol nainštalovaný správne. Počas inštalácie hlásiča prítomnosti CO si pamätajte:

 

Nainštalujte hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého nasledujúcim spôsobom:

Kde by sa nemal inštalovať prístroj na detekciu CO?