Kde inštalovať dymové poplašné zariadenia

Poplašné zariadenia by sa mali pripevňovať na strop, čo najbližšie k stredu miestnosti, no najmenej 50 cm (10 palcov) od akejkoľvek steny alebo osvetlenia. Cieľom je vyhnúť sa mŕtvym priestorom v rohoch miestnosti, kde sa dym nemusí dostať, alebo možným prekážkam v podobe svietidiel.

Je zodpovednosťou montéra  zaistiť, že produkt bude nainštalovaný podľa súčasných nariadení. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s kompetentným odborným montérom.