Vzdelávacia kampaň spoločnosti Honeywell Domy v ohrození CO (Carbon Monoxide Houses Campaign)

Aj vy ste ohrozený! - Každý je ohrozený!

Oxid uhoľnatý je neviditeľný plyn bez chuti alebo zápachu. Preto je označovaný aj ako tichý zabijak. Otráviť sa môže každý, kto sa nachádza v uzavretých priestoroch. Tragédii však môžete predísť. Zistite ako!

Riziká - Vdychovanie dymu

Dym je aerosól, ktorý tvoria mnohé pevné/tekuté čiastočky a plyny prenášané vzduchom. Pri typickom domácom požiari sa vytvárajú stovky chemikálií v závislosti od teploty, spaľovaných materiálov a dostupnosti kyslíka.

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre hlásiče prítomnosti CO?

Na najnovšie hlásiče prítomnosti oxidu uhoľnatého sa vzťahuje doživotná záruka.  Prístroj môžete používať aj vo vašej kúpeľni...

Dymové a tepelné poplašné zariadenia

{szöveg}

Kde ich môžete kúpiť?

Honeywell vyrába priemyselné a komerčné systémy na detekciu plynov už 50 rokov.